Tisztelt Vendégeink!

A hatályos törvények szerint Magyarországon minden 14. életévét betöltött polgárnak kötelezően kell rendelkeznie személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély).

A jogszabályok alapján az adatok rögzítése minden igénybe vevő Vendégre vonatkozóan egyformán kötelező, így sem életkor, sem más
változó – pl. a szolgáltatás után fizetendő díj, kedvezmények, a tartózkodás hossza, rokoni kapcsolat a szállásadóval – alapján az adatok rögzítésétől eltekinteni nem lehet, hatósági igazolvány hiányában a szálloda megtagadja a bejelentkezést.

A jogszabály módosítás értelmében, a 14 éven aluli gyermekek továbbra is mentesülnek a személyazonosító okmány bemutatása alól a
szálláshelyeken, viszont adataik szolgáltatása kötelező.

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást igény bevevő bejelentkezésekor az okmányolvasó segítségével az alábbi adatokat rögzíti a szálláshelykezelő szoftver útján a Kormány rendeletében kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen:
• családi és utónév;
• születési családi és utónév;
• születési hely és idő;
• neme;
• állampolgársága;
• anyja születési családi és utóneve;
• a személyazonosításra alkalmas okmány vagy útiokmány azonosító adatai.