Tisza Balneum Hotel – Kétágyas apartmanokra néző szoba

Tisza Balneum Hotel – Kétágyas füves térre néző szoba

Tisza Balneum Hotel – Kétágyas szoba

Tisza Balneum Hotel – Kétágyas szoba fürdőszoba

Tisza Balneum Hotel – Kétágyas szoba franciaerkéllyel

Double room
Go to Top
Double room - Tisza Balneum Hotel**** Tisza-tó

Tisza Balneum Hotel – Kétágyas apartmanokra néző szoba

Tisza Balneum Hotel – Kétágyas füves térre néző szoba

Tisza Balneum Hotel – Kétágyas szoba

Tisza Balneum Hotel – Kétágyas szoba fürdőszoba

Tisza Balneum Hotel – Kétágyas szoba franciaerkéllyel

Reserve button